Usluge

Tajništvo radi svaki dan od 09:00h do 11:00h
Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Korištenje prostorija

Velika sala sa 150 sjedala, pozornica, ozvučenje, rasvjeta i grijanje. Koristi se za sastanke, manifestacije, izložbe i priredbe. Srednja sala sa 30 sjedala, grijanje, koristi se za sastanke. Mala sala sa 15 sjedala, grijanje, koristi se za sastanke.

Bibilioteka

Biblioteka nudi 4500 raznih naslova beletristike, od toga znatan broj knjiga koji je namjenjen školskoj djeci. U planu je izrada kataloga koji će ovdje biti objavljen.

Novosti

Predavanje: Knjižnice na Sušaku od 1930. do danas

DANI TRSATA 19. – 24. travnja 2016.
HRVATSKA ČITAONICA TRSAT I GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA pozivaju Vas Srijedu 20. travnja 2016. na predavanje Knjižnice na Sušaku: od 1930. do danas u povodu otvaranja Ogranka Trsat Gradske knjižnice Rijeka. ULAZ SLOBODAN!

pročitajte više

Svečani koncert povodom Dana oslobođenja Trsata

Hrvatska čitaonica Trsat, MO Grad Trsat i SABA PGŽ pozivaju Vas na Svečani koncert povodom Dana oslobođenja Trsata U četvrtak 21.travnja 2016 u 19,30 sati u prostorijama Hrvatske Čitaonice Trsat. Nastupa mnoštvo vrhunskih izvođača klasične glazbe. ULAZ SLOBODAN!

pročitajte više

Povijest Hrvatske čitaonice Trsat

Od osnutka Društva Hrvatska čitaonica Trsat je djelovala u školskoj zgradi koja nije bila adekvatan prostor. Na skupštini Društva održanoj 15. siječnja 1893. god. prijedlog Josipa Linića pokrenuo je inicijativu za izgradnju vlastite kuće. Eugen Matković predložio je skupštini Društva 20. siječnja 1895. osnivanje građevnog odbora u slijedećem sastavu: Dran Matković st., Toma Matković, Fran Šikić i Nikola Glavan kao građevni stručnjaci, te dr. Rude Linić kao pravnik.

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

Tel: 051 218 565
Fax: 051 218 565

E-mail:
citaonica@email.t-com.hr