Redovna skupština

Redovna skupština

Upravni odbor HRVATSKE ČITAONICE TRSAT SAZIVA REDOVNU SKUPŠTINU   26.03.2015. GOD. U 18 SATI sa slijedećim DNEVNIM REDOM   Izbor Radnog predsjedništva i zapisničara Izbor Verifikacijske komisije Izvještaj Verifikacijske komisije Usvajanje poslovnika o radu Skupštine Izvještaj predsjednice UO o radu u 2014.g. Financijski izvještaj Rasprava o izvještajima pod toč. 5 ,6 i 7 Prijedlog novog Statuta HČ Trsat Usvajanje Statuta Prijedlog financijskog plana za 2015.g. Imenovanje...