Povijest

Od osnutka Društva Hrvatska Čitaonica Trsat je djelovala u školskoj zfradi koja nije bila adekvatan prostor. Na skupštini Društva održanoj 15. siječnja 1893. god. prijedlog Josipa Linića pokrenuo je inicijativu za izgradnju vlastite kuće. Eugen Matković predložio je skupštini Društva 20. siječnja 1895. osnivanje građevnog odbora u slijedećem sastavu: Fran Matković st., Toma Matković, Fran Šikić i Nikola Glavan kao građevni stručnjaci te dr. Rude Linić kao pravnik.