Biblioteka

Biblioteka nudi 4500 raznih naslova beletristike, od toga znatan broj knjiga koji je namjenjen školskoj djeci. U planu je izrada kataloga koji će ovdje biti objavljen.

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h