IZBORNA SKUPŠTINA Hrvatske čitaonice Trsat

IZBORNA SKUPŠTINA
Hrvatske čitaonice Trsat
Koja će se održati 7.04.2016.g. u 18 sati

Dnevni red:

1). Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
2). Izbor radnih tijela Skupštine
a) verifikacijska komisija
b) kandidacijska I izborna komisija
3). Izvještaj verifikacijske komisije
4). Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
5). Izvještaj predsjednice o radu UO HČ Trsat za 2015.g.
6). Financijski izvještaj
7). Izvještaj Nadzornog odbora
8). Prijedlog izmjena i dopuna Statuta HČ Trsat
9). Rasprava o izvještajima pod toč. 5, 6 , 7 i 8
10). Usvajanje izvještaja
11). Prijedlog kandidata za UO i NO HČ Trsat
12). Izbor novog Upravnog i Nadzornog odbora
13). Razrješenje starog UO i NO