Kontakt

Kontakt

7 + 15 =

Hrvatska čitaonica Trsat

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail: citaonica@email.t-com.hr

Radno vrijeme:

Tajništvo radi svaki dan od 09:00h do 11:00h

Biblioteka je otvorena utorkom 16:00h do 18:00h, te četvrtkom od 09:00h do 11:00h

Čitaonica dnevnog tiska otvorena je svaki dan osim nedjelje, od 08:00h do 12:00h

Šetalište Joakima Rakovca 33
51 000 Rijeka

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail:
citaonica@email.t-com.hr