Korištenje prostorija

Hrvatska čitaonica Trsat raspolaže sa slijedećim prostorijama, koje se mogu unajmiti

Velika sala sa 150 sjedala, pozornica, ozvučenje, rasvjeta i grijanje. Koristi se za sastanke, manifestacije, izložbe i priredbe
Srednja sala sa 30 sjedala, grijanje, koristi se za sastanke
Mala sala sa 15 sjedala, grijanje, koristi se za sastanke

Za dodatne informacije se obratite u naše tajništvo, na:

T: 051 218 565
F: 051 218 565

e-mail:
citaonica@email.t-com.hr

ili nas kontaktirajte putem web forme:

Korištenje prostorija

11 + 13 =