Redovna skupština

Upravni odbor
HRVATSKE ČITAONICE TRSAT
SAZIVA

REDOVNU SKUPŠTINU

 

26.03.2015. GOD. U 18 SATI sa slijedećim DNEVNIM REDOM

 

 1. Izbor Radnog predsjedništva i zapisničara
 2. Izbor Verifikacijske komisije
 3. Izvještaj Verifikacijske komisije
 4. Usvajanje poslovnika o radu Skupštine
 5. Izvještaj predsjednice UO o radu u 2014.g.
 6. Financijski izvještaj
 7. Rasprava o izvještajima pod toč. 5 ,6 i 7
 8. Prijedlog novog Statuta HČ Trsat
 9. Usvajanje Statuta
 10. Prijedlog financijskog plana za 2015.g.
 11. Imenovanje likvidatora